Опубликован: 2019-03-18

Системы изоляции каркасных коттеджей

Alexey D. Zhukov, Karapet A. Ter-Zakaryan, Igor V. Bessonov, Vyacheslav S. Semenov, Alexey V. Starostin

122-127